Baner

baner

Prewencja

parkowanie znak        Powszechnie wiadomo, że pojęcie prewencja to inaczej zapobieganie, które odnosi się do działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom i zagrożeniom oraz usuwaniem ich przyczyn.

smieci plac zabaw        Działania te mają na celu uświadomienie jakie zachowania są promowane, a więc zgodne z prawem, a jakie zachowania są karalne, czyli niezgodne z prawem. Zazwyczaj działania te są skierowane wobec dwóch grup osób, czyli sprawców niedozwolonych czynów oraz drugiej grupy osób, które są poszkodowanymi. 

pojazd usterka

Do zadań prewencyjnych zalicza się m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi, reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji wśród osób małoletnich, przeciwdziałanie zjawiskom chuligańskim i wandalizmu, zapobieganie wykroczeniom w ruchu drogowym, pomoc osobom bezdomnym, czy prowadzenie obserwacji za pomocą urządzeń technicznych rejestrujących obraz zdarzeń w miejscach publicznych potocznie mówiąc monitoring.pojazd usterka2

 

© 2017 Straż Miejska Kwidzyn. All Rights Reserved.
Kwidzyn 82-500, ul. Warszawska 14, tel 55 261 08 99, fax 55 261 08 98

EasyCookieInfo