Baner

baner

Strażnicy w Szkołach

        Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Straży Miejskiej a Dyrektorami Gimnazjów od 1 września 2001 roku na stałe zostali oddelegowani strażnicy miejscy do pracy w szkołach. Dlatego też w statutach szkolnych znajduje się zapis mówiący o obowiazku dla uczniów stosowania się do zaleceń i uwag wydawanych przez strażników miejskich.

        Do głównych zadań strażników należy utrzymanie szeroko pojętego porządku i spokoju publicznego na terenie wyznaczonych placówek oświatowych oraz terenie przyległym. Strażnicy 

        Strażnicy oddelegowani, ściśle współpracują z dyrekcją szkoły oraz z wychowawcami klas w sprawach dotyczących uczniów szkół. Przedstawicielami dyrekcji w nagłych sprawach jest pedagog i psycholog szkoły. Często rozmowa w towarzystwie wykwalifikowanych pracowników szkoły pozwala załatwić problem. Niestety czasem trzeba wezwać rodzica lub opiekuna. W skrajnych przypadkach wzywana jest policja do najbardziej niesfornych uczniów. W takich przypadkach strażnicy sporządzają notatki i kierują sprawę do odpowiednich instytucji.

        Oprócz łamania ogólnie przyjętych praw uczniowie dopuszczają się czasem nieprzestrzegania statutu szkoły.Za tego rodzaju przewinienia przewidziane są kary nagany nadawane przez wychowawce klasy lub dyrekcję szkoły.

        Od września 2011 roku na terenie miasta mamy dwa (nie jak dawniej trzy) Gimnazja. Każda placówka ma swój specyficzny charakter.

        W Gimnazjum nr 2 przy ul Mickiewicza 56 B, obowiązki pełni starszy strażnik Krzysztof Traczyk 

        W Gimnazjum nr 3 przy ul. Kamiennej 18 obowiązki pełni  młodszy specjalista Waldemar Graczkowski (wcześniej pełniący swe obowiązki w Gimnazjum nr 1).

© 2017 Straż Miejska Kwidzyn. All Rights Reserved.
Kwidzyn 82-500, ul. Warszawska 14, tel 55 261 08 99, fax 55 261 08 98

EasyCookieInfo